ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΡΑΣ.Ε.

 

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΔΡΑΣ.Ε. αποτελείται από τους

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κάτσαρης Αυγουστίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καπρής Αρτέμης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μικελέτης  Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ: Δελφάκη  Μαρία

 

ΜΕΛΗ:

Εξάρχου-Βοτσίδη Χρυσούλα

Ευδοκιά Αγγελική

Μπουλουγρά  Αναστασία