Οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, μεταφορά αγαθών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων.

Με την πρόοδο της οικονομίας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου αυξάνεται και η ενεργειακή ζήτηση.
Στις μέρες μας το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι το πετρέλαιο, η βενζίνη και ο άνθρακας. Και τα τρία αυτά είδη πηγών ενέργειας είναι μη ανανεώσιμα, δηλαδή γρήγορα θα εξαντληθούν. Η χρήση αυτής της μορφής ενέργειας δημιουργεί αλυσιδωτή σειρά δημιουργίας περιβαλλοντικών προβλημάτων, με κύριο πρόβλημα αυτό του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Από την άλλη πλευρά, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω του κύκλου της φύσης ανανεώνονται και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες.
Ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια και τα οργανικά υλικά, όπως το ξύλο και τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας που η προσφορά τους δεν πρόκειται να εξαντληθεί. Ανήκουν στην κατηγορία που υπάρχουν στη φύση και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος από τη στιγμή της παρουσίας του στον πλανήτη.
Με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1979 ο άνθρωπος αρχίζει να αναγνωρίζει τα πρώτα πρακτικά προβλήματα στη χρήση των ενεργειακών πόρων. Στρέφεται στην αντιμετώπιση των πρώτων περιβαλλοντικών προβλημάτων της Γης. Στις επόμενες δεκαετίες το οικονομικό κόστος στην ενέργεια γίνεται σημείο αναζήτησης της τεχνολογίας σε ΑΠΕ σε κάθε εγχώρια παραγωγή.
Τα στοιχεία ότι το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο, άνθρακας) αναγκάζει ακόμη και τις πολυεθνικές μονοπωλιακές βιομηχανίες να στραφούν στις ΑΠΕ για καθαρά οικονομικούς λόγους.
Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την εναλλακτική λύση κάλυψης των ενεργειακών μας αναγκών.ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕ

 • Αιολική Ενέργεια (η δύναμη του ανέμου που μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια)
 • Υδροηλεκτρική Ενέργεια (αξιοποίηση της πληθώρας των υδατοπτώσεων)
 • Βιομάζα (φωτοσυνθετική δραστηριότητα που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια σε σειρά διεργασιών φυτικών οργανισμών)
 • Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα (μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα)
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός (αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δομικών υλικών για τη μεγιστοποίηση της απευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό και φωτισμό)
 • Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα (μετατροπή της ηλιακής ενέργειας άμεσα σε ηλεκτρική)
 • Γεωθερμική Ενέργεια (εκμετάλλευση των επιφανειακών αλλά και υπόγειων θερμών νερών)
 • Υδρογόνο (το ποσοστό ότι το 90% του σύμπαντος θα πρέπει να αποτελέσει το καύσιμο για τις επόμενες γενιές).
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ
 • Ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και φυσικά η συμβολή τους στην αντίστοιχη μείωση των συμβατικών ενεργειακών πόρων
 • Μοναδική απάντηση στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου
 • Αποτελούν εγχώριες πηγές ενέργειες και διασφαλίζουν την οικονομική ανεξαρτησία κάθε χώρας
 • Έχουν συνήθως χαμηλό κόστος λειτουργίας ανεξάρτητα από τις παγκόσμιες διακυμάνσεις σε οικονομικό επίπεδο
 • Η δημιουργία σημαντικών νέων θέσεων εργασίας.