ΔΡΑΣ.Ε.

                                           

ΔΡΑΣ.Ε.                                                                  

Δράσεις Εθελοντών                                                

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Έδρα Προγράμματος: Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής

Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:  210 6081479

Ιστοσελίδα: www.drasemko.gr

                                                                      

 

Αγία Παρασκευή, 25/09/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
επιλογής και
πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

                                                                                                                         

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,
 4. τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής ανά Δομή, καθώς και της συνολικής  κατάταξης των  υποψηφίων, παρέχοντας το δικαίωμα ενστάσεων, όπως όριζε η Πρόσκληση της 22 ας-7-2013,
 5. το γεγονός ότι υποβλήθηκαν τρία αιτήματα αναλυτικής βαθμολογίας και μία ένσταση, τα οποία εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. την 24η-9-2013 και, τα οποία στη συνέχεια απαντώνται προσωπικά,
 6. την από 24-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής,

Ανακοινώνει

Την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

 

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

16 άτομα

 

 

Δήμος Παλλήνης:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

13 άτομα

 

 

Στους παραπάνω θα γίνει πρόταση συνεργασίας δύο ετών, κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Εάν κάποιος από τους επιλεγόμενους αρνηθεί ή δηλώσει αδυναμία, τότε θα γίνει πρόταση συνεργασίας στο επόμενο της δημοσιοποιηθείσας κατάταξης της 17ης-9-2013 για την συγκεκριμένη Δομή κ.ο.κ.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει και πάλι όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους.

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από τον παρακάτω σύνδεσμος:

ANAKOINOSI TELIKON APOTELESMATON DOMON_25-9-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

επιλογής και πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΔΙκτυο ΚοινωνικΩν ΔομΩν Αμεσης αντιμετΩπισης του φαινομΕνου της φτΩχειας των ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ‘’ΔΡΑΣ.Ε.’’

Έχοντας υπόψη:

 1. την από 22-7-2013 δημοσιοποίηση Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση και λειτουργία των Δομών της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,
 2. τη διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, με βάση τα προβλεπόμενα στην ως άνω Πρόσκληση,
 3. την από 16-9-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΡΑΣ.Ε. για την κατ’αρχήν έγκριση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής

Ανακοινώνει

Την επιλογή συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ»  στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ως εξής:

Δήμος Αγίας Παρασκευής:

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101α)

1. ΤΖΑΒΑΛΑ ΠΩΛΙΝΑ

– Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102α)

1. ΚΛΗΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103α)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104α)

1. ΚΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105α)

1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Μάγειρας (106α)

1. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Βοηθός Μάγειρα (107α)

1. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Καθαριστής (108α)

1. ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

2. ΚΑΨΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δομή Παροχής Συσσιτίων

Φαρμακοποιός (109α)

1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

16 άτομα

 

 

 

Δήμος Παλλήνης: 

 

ΘΕΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ονοματεπώνυμο

 

Δομή

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών (101β)

1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τράπεζα Χρόνου

2. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τράπεζα Χρόνου

3. ΑΡΜΠΕΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός (102β)

1. ΤΣΟΜΠΑΝΙΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΡΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

3. ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τράπεζα Χρόνου

Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος (103β)

1. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΟΛΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνιολόγος (104β)

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης

Υποστηρικτικό Προσωπικό – Στελέχη Τροφοδοσίας (105β)

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

2. ΚΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Φαρμακοποιός (109β)

1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικό Φαρμακείο

2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

13 άτομα

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα συνολικά αποτελέσματα της κατάταξης των Αιτήσεων που κάλυψαν τα προαπαιτούμενα κριτήρια, ανά κατηγορία Δομών σε ξεχωριστά αρχεία για κάθε Δήμο:

 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.drasemko.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής (www.agiaparaskevi.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr‎).

και στα παρακάτω αρχεία:

PINAKAS APOTELESMATON DOMON PALLHNHS_17-9-2013

PINAKAS APOTELESMATON DOMON AG PARASK_17-9-2013

Δεν κάλυψαν τα προαπαιτούμενα κριτήρια (Ενότητα Α Πρόσκλησης «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής») και δεν αξιολογήθηκαν στα επόμενα βήματα της Πρόσκλησης οι παρακάτω:

 

 

Όνομα

Επώνυμο

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

Αποτέλεσμα

ON/OFF

1

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΑ

113

Απορρίπτεται

2

ΜΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

151

Απορρίπτεται

3

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

184

Απορρίπτεται

4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΛΟΥΚΑΣ

195

Απορρίπτεται

5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ

214

Απορρίπτεται

6

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

239

Απορρίπτεται

7

ΕΙΡΗΝΗ

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

283

Απορρίπτεται

8

ΜΑΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

330

Απορρίπτεται

9

ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

331

Απορρίπτεται

10

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ

332

Απορρίπτεται

11

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΗ

333

Απορρίπτεται

12

ΗΛΙΑΣ

ΛΙΑΠΗΣ

334

Απορρίπτεται

13

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ

335

Απορρίπτεται

14

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΜΕΡΤΖΑΝΗ

336

Απορρίπτεται

15

ΜΑΡΙΑ

ΚΛΑΔΗ

337

Απορρίπτεται

16

ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΑΝΑ

ΚΑΝΔΕΙΡΑΚΗ

338

Απορρίπτεται

17

ΑΝΝΑ

ΔΟΛΑΠΤΣΗ

339

Απορρίπτεται

18

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΥ

343

Απορρίπτεται

19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ

344

Απορρίπτεται

20

ΙΟΥΛΙΑ

ΚΟΚΚΑ

345

Απορρίπτεται

21

ΣΟΦΙΑ

ΚΟΡΔΙΤΣ

346

Απορρίπτεται

22

ΜΑΡΙΑ

ΣΕΦΕΡΛΗ

347

Απορρίπτεται

23

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΥΛΩΝΗ

348

Απορρίπτεται

24

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΣΙΚΗ

349

Απορρίπτεται

25

ΣΟΦΙΑ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ

351

Απορρίπτεται

26

ΜΑΡΙΑ

ΚΑΜΑΤΣΙΑ

356

Απορρίπτεται

 

Κατά των αποτελεσμάτων που δημοσιοποιούνται, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή (με σφραγίδα ταχυδρομείου 20-9-2013) στην έδρα του Δικαιούχου Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» για το Πρόγραμμα (Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής  – Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ – Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή). Όπως αναφερόταν στην Πρόσκληση, της ενστάσεως θα επιληφθεί το Δ.Σ. του Φορέα. Οι ενστάσεις θα απαντηθούν προσωπικά.

 

Η ανακοίνωση τελικής επιλογής θα γίνει με την ίδια δημόσια διαδικασία.

 

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.» θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους υποψηφίους για την ανταπόκρισή τους.

 

 

Για την

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»

 

 

Αυγουστίνος Κάτσαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. – Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε.), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Αναλυτικότερα, ακολουθεί σχετική προκήρυξη.

ANAKOINOSI PROSLHPSIS PROSOPIKOY DOMON

PERILIPSI ANAKOINOSIS PROSOPIKOY DOMON

ENTYPO AITHSHS DRASE_NEW

DRASE DIEYKRINHSEIS 24-7-2013

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΔΡΑΣ.Ε.

 

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΔΡΑΣ.Ε. αποτελείται από τους

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κάτσαρης Αυγουστίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καπρής Αρτέμης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μικελέτης  Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ: Δελφάκη  Μαρία

 

ΜΕΛΗ:

Εξάρχου-Βοτσίδη Χρυσούλα

Ευδοκιά Αγγελική

Μπουλουγρά  Αναστασία

Αγία Παρασκευή  5/2/2013

ΔΡΑΣ.Ε.  

Δράσεις Εθελοντών

Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση

Καλαμάτας 26  Τ.Κ.15343

Τηλ 2106006820 κιν. 6973832359

Φαξ 2103442210

 e-mail augkats64@yahoo.gr

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

2012

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΤΑΜΕΙΟ (€)

ΕΞΟΔΑ (€)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€)

648,86 350 298,86

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά το έτος 2012  καταγράφονται οι ακόλουθες δράσεις:

­  Συμμετοχή σε εθελοντικό πρόγραμμα καταγραφής ανέργων και ατόμων πληττόμενων από τη φτώχεια για την προετοιμασία του Προγράμματος Σίτισης του Δ. Αγ. Παρασκευής.

­  Συμμετοχή σε δράση συλλογής τροφίμων για το κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

­  Συνεργασία με τα 5ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία Αγίας Παρασκευής για τη συγκέντρωση τροφίμων για το «Χαμόγελο του παιδιού»και την «Κιβωτό του κόσμου».

­  Συμμετοχή  σε προγράμματα και δράσεις αλληλεγγύης με τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο τους Ευρωπαϊκού Έτους 2012 «Ενεργός Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών», αλλά και στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν για τον εορτασμό του.

­  Διοργάνωση του Πρόγραμματος  «Μονοπατάδες» για στελέχη της Β/θμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

 

2011

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ (€)

ΕΞΟΔΑ (€)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€)

648,86 0,00 648,86

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

­  Συμμετοχή σε εθελοντικό πρόγραμμα καταγραφής ανέργων και ατόμων πληττόμενων από τη φτώχεια για την προετοιμασία του Προγράμματος Σίτισης του Δ. Αγ. Παρασκευής.

­  Συμμετοχή σε εθελοντικό πρόγραμμα καταγραφής των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με τον σύλλογο ΑμεΑ «Αργώ».

­  Συμμετοχή  εθελοντών μας στους  Ολυμπιακούς Αγώνες  των Special Olympics στο Σχοινιά.

­  Συνεργασία με τα 5ο και 11ο Δημοτικά Σχολεία Αγίας Παρασκευής για να συγκεντρωθούν τρόφιμα για το «Χαμόγελο του παιδιού».

­  Διοργάνωση ποδηλατοπορίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος .

­  Συμμετοχή  στη δασοπαρατήρηση του Υμηττού.

 

 

 

2010

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΕΣΟΔΑ (€)

ΕΞΟΔΑ (€)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (€)

648,86 0,00 648,86

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

­  Συμμετοχή και στήριξη των  αιμοδοτικών εξορμήσεων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

­  Συμμετοχή στη δασοπαρατήρηση του Υμηττού αλλά και του υδροβιότοπου του Σχοινιά.

­  Οργάνωση ποδηλατοποριών με σκοπό τη διεκδίκηση δημιουργίας ποδηλατόδρομων.

­   Συνεργασία με σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ. Παρασκευής, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας.

­  Διοργάνωση ανοιχτής συζήτησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.

 

 

Συνολικά οι δράσεις μας από την ίδρυση της Μ.Κ.Ο. ΔΡΑΣ.Ε. (2003) έως και σήμερα  , αναφέρονται  στον συνημμένο πίνακα

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Με θέμα: Φωτογραφίζω το Περιβάλλον

 

H Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (Δράσεις Εθελοντών), που δραστηριοποιείται στο νομό Αττικής και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, πραγματοποιεί διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: Φωτογραφίζω το Περιβάλλον.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι του νομού Αττικής και δεν είναι επαγγελματίες φωτογράφοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά έως την Τρίτη 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 τουλάχιστον μία φωτογραφία για την υποψηφιότητά τους, δίνοντας πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΡΑΣ.Ε. Τ.Θ. 60583 Τ.Κ. 153 05 για την Επιτροπή Διαγωνισμού,

ή ηλεκτρονικά με την αποστολή φωτογραφιών σε μορφή JPG στο email: actvd@yahoo.gr

·        Oι νικητές θα ψηφιστούν κατά 60% από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και κατά 40% από ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου.

·        Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από Επαγγελματία Φωτογράφο, Γεωπόνο, Αρχιτέκτονα τοπίου, Περιβαντολλόγο, Παρκοτέχνη, Γλύπτη, Εκπαιδευτικό.

·        Το βραβείο για τον πρώτο νικητή είναι ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 3.2 Megapixel

·        Τα βραβεία για το δεύτερο και τρίτο νικητή είναι: πλήρης Γεωπονική επιστημονική υποστήριξη για το μπαλκόνι ή τον κήπο του για ένα έτος και έπαινος.

·        Οι τριάντα πρώτοι θα λάβουν δωρεάν ένα βιβλίο-οδηγό 80 σελίδων με 300 έγχρωμες φωτογραφίες για τον Υμηττό με τίτλο «Μονοπατάδες στον Υμηττό».

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον τοπικό και ημερήσιο Τύπο και στο site: www.drase.gr στις 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008.

Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν σε εκδήλωση που θα οργανώσει το ΔΡΑΣ.Ε. σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6006820, 22940-63642 και στην ιστοσελίδα :www.drase.gr

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αυγουστίνος Κάτσαρης              Μικελέτης Κώστας